יחזקאל בראון - תהילים קי"א

מתוך הקונצרט בחג המוזיקה הישראלית אשר נערך ב-1.10.14 במוזאון תל אביב