יחזקאל בראון - תהילים קי"ג

מתוך הקונצרט בחג המוזיקה הישראלית אשר נערך ב-1.10.14 במוזאון תל אביב