שחר שרים אופרת בארוק

 
מקהלת שחר מבצעת אופרת בארוק!
paris