יהודה המכבי / הנדל

אורטוריה מאת גאורג פרידריך הנדל undefined בהשתתפות: נגני תזמורת הבארוק ירושלים ענבל בריל - סופרן איתמר הילדסהיים - טנור יואב וייס - באס מקהלת שחר מנצחת: גילה בריל האירוע כולל פרשנות היסטורית של פרופ' ישעיהו גפני, שיבחן את מקורות הטקסט, ההשפעות התקופתיות על תוכן הכתיבה ומקומה של היצירה בתרבות הציונית.